Akademie i Uniwersytety Dziecięce

foto: www.shutterstock.com

Naszym gościem będzie Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji Ava. Będziemy rozmawiać o idei akademii i uniwersytetów dziecięcych, w przededniu II Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych.
Kongres odbywa się 26 marca w Senacie RP, pod patronatem marszałka Senatu – Bogdana Borusewicza.

Zapraszam do odsłuchania całej audycji – dr Tomasz Kowalczuk