Czym są wartości moralne? (odc. 1)

foto: www.shutterstock.com

Dzisiejszy świat przechodzi kryzys wartości. Zmiany zachodzą na wielu płaszczyznach, często w sposób początkowo niezauważalny. Część z nich jest niezależna od nas. Wcześniejsze posyłanie dzieci do szkół, wydłużenie czasu aktywności zawodowej, rywalizacja na rynku pracy nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie rodzin. Matki muszą szybko wracać do pracy, aktywni zawodowo dziadkowie nie mają czasu zajmować się wnukami, albo mieszkają na drugim końcu kraju. Prowadzi to do zaniku naturalnych więzi społecznych, z których młodsze pokolenia czerpały wiedzę na temat tego, co jest dobre, a co nie.
Praca wzbogaca?
W dobie globalizacji, anonimowości i podwójnych standardów łatwo jest się pogubić. Często sami rezygnujemy z tego, co nas ogranicza. Czy jednak jesteśmy przez to szczęśliwsi? Wiele problemów wynika właśnie z braku zasad. Kiedy wiemy, co jest dobre, a co złe i nie musimy się nad tym zastanawiać, to instynktownie dążymy do czynienia dobra. Proste, jasne reguły w istocie ułatwiają nam życie.
Czym się kierować?
Sprawy dla nas ważne, takie jak pieniądze, zdrowie czy rodzina to wartości. Determinują nasze zachowania sprawiając, że jesteśmy gotowi podjąć pewne wysiłki w sprawach dla nas ważnych. Mieszkańcy jednego kraju, miasta czy nawet poszczególne osoby w rodzinie mogą kierować się różnymi wartościami, bo inne cele są dla nich ważne, ale ponad nimi istnieją uniwersalne wartości moralne. Czym są? To postawy i zachowania ukierunkowane na czynienie dobra.
To, co najważniejsze
W cyklu przestawimy uniwersalne wartości moralne, które powinny kierować nami niezależnie od innych czynników. To przede wszystkim szacunek, z którego wynikają pozostałe, czyli uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, przyjaźń i miłość, solidarność, sprawiedliwość, humor i optymizm, piękno oraz mądrość.
Po co to wszystko?
Człowiek jest istotą społeczną. Do życia potrzebuje innych ludzi. Współżycie społeczne opiera się w dużej mierze na wzajemności i poszanowaniu siebie. Brak zasad oznacza rozpad ładu społecznego. Prowadzi do pogłębienia rozwarstwienia społecznego, które rodzi konflikty. W świecie w którym coraz łatwiej się przemieszczamy potrzebne są wartości i zasady, które będą obowiązywały w każdym zakątku świata.
Uczmy dzieci wartości moralnych
Dzieci są naszą przyszłością. Każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby jego dziecko dorastało w spokoju i bezpieczeństwie. Społeczny ład zależy od wzajemnego szacunku. Dzieci naśladują dorosłych. Swoim zachowaniem pokażmy im, że bycie dobrym nie jest trudne, a przynosi wiele korzyści!

Gościem Macieja Orłosia w pierwszym odcinku audycji „Mądre wychowanie – nauczanie wartości” jest Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Dziś wejdziemy do świata wartości – zastanowimy się, czym są i w jaki sposób wychowywać nasze dzieci, żeby umiały stosować je w swoim życiu.

Cykl powstaje przy współpracy z Fundacją „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”. Partnerem programu jest Fundacja PZU.

pzu-fundacja-abc

PODOBNE ARTYKUŁY