Krajobraz Stanów Zjednoczonych

 

Ze względu na duży obszar i szeroki zakres szerokości geograficznej Stanów Zjednoczonych, występują tu strefy niemal każdego klimatu na świecie. Na zdecydowanym obszarze dominuje klimat umiarkowany, subtropikalny w regionie tzw. Głębokiego Południa, tropikalny na Hawajach i w południowej części stanu Floryda, klimat polarny na Alasce, półpustynny na obszarze Wielkich Równin na zachód od 100 południka długości zachodniej, śródziemnomorski na wybrzeżu Kalifornii i suchy w regionie Wielkiej Kotliny.

Na znacznym obszarze Stanów Zjednoczonych klimat kształtowany jest przez przebieg pasm górskich, które blokują napływ oceanicznych mas powietrza nad kontynentalną część USA oraz prądy morskie opływające wybrzeże Stanów Zjednoczonych; ciepły Prąd Zatokowy i zimny Prąd Labradorski na Oceanie Atlantyckim oraz zimny Prąd Kalifornijski i ciepły Prąd Alaski na Oceanie Spokojnym.


Appalachy – to wyżyny i góry fałdowe ciągnący sie n długość 2600 km. Góry te zawierają w sobie ropę naftową i gaz ziemny i duże ilości skał budowlanych.

Kordyliery – obejmują całą zachodnią część USA i są częścią wielkiego systemu gór Ameryki Północnej. Kordyliery powstały w wyniku mezozoicznych i trzeciorzędowych ruchów górotwórczych. Cechuje je rozmaitość skał pochodzących z różnych okresów geologicznych.

Alaska 2

Alaska – jest stanem USA i regionem geograficznym. Alaska jest w większości obszarem górzystym, na jej obszarze występują dwa główne pasma, są to góry Alaska na południu, gdzie ich przedłużeniem są Góry Aleuckie i Góry Brooksa. Najwyższe są góry Alaska, gdzie wznosi się najwyższy szczyt całych USA – Denali (McKinley) o wysokości 6194 m n.p.m.

Alaska 4

Szata roślinna USA jest zróżnicowana, co wpływ na to ma powierzchni i różnice klimatyczne i krajobrazowe kraju. Kraj cechuje się bogactwem gatunkowym, gdzie występuje wiele gatunków drzew. Pomimo wysokiego poziomu uprzemysłowienia kraju i urbanizacji, w wielu miejscach przyroda jest dobrze zachowana, choć nie w takim stopniu jak w Kanadzie. W USA wiele połaci terenów jest niezamieszkanych, lub słabo zaludnionych.

Yellowstone 1Do wyjątkowych zasobów naturalnych Stanów Zjednoczonych Należą Parki Narodowe. Spośród 59 parków dwa położone są w terytoriach zależnych. Najstarszym parkiem jest Park Narodowy Yellowstone utworzony 1 marca 1872 roku. Na jego terenie znajdują się słynne gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady. Jest on rozcięty głębokim wąwozem rzeki Yellowstone.

 

Ostatnim jest Park Narodowy Pinnacles utworzony 10 stycznia 2013 roku, znajdujący się w stanie Kalifornia. Należą do niego pozostałości wygasłego wulkanu. Na terenie parku widać skutki ruchów płyt tektonicznych oraz milionów lat erozji.

 

„Wszystkie Barwy Świata” – cykl realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

barwyswiata