O patriotyzmie

foto: www.shutterstock.com

W programie pierwszomajowym porozmawiamy o patriotyzmie, ze szczególnym uwzględnieniem barw narodowych w związku z ustanowionym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dniem flagi. Naszym gościem będzie Karol Mazur – historyk, szef Działu Edukacji w Muzeum Powstania Warszawskiego. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak można dziś być patriotą? Jak traktować formy, konwencje i symbole, które wiążą się z naszą tożsamością narodową? Do jakiego stopnia miłość ojczyzny wiąże się także z krytycyzmem wobec tego, co nam się w niej nie podoba? Wreszcie, jak miłość ojczyzny wyrasta z miłości do własnej rodziny, ojcowizny, dzielnicy, miasta, regionu etc.? Ważnym pytaniem będzie też pytanie czy patriotyzm można budować przeciw innym rodzinom, dzielnicom, miastom, narodom?

Do odsłuchania audycji zaprasza dr Tomasz Kowalczuk

PODOBNE ARTYKUŁY