Stany Zjednoczone – różnorodność językowa

 

Wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone to kraj, który jest istną mieszanką kulturową. Ma to odzwierciedlenie w wielu sferach życia. Każdy stan ma swoje prawa, kulturę bycia i politykę do której trzeba się dostosować.

Kwestia języka w Stanach Zjednoczonych to także kwestia nietypowa ponieważ nie istnieje tu jeden język lecz wiele różnych języków. O tym w Drugim Śniadaniu z Radiem Bajka Martyna Chuderska rozmawiała z naszym gościem Michałem Altawilem, który przez większość swojego życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Michał jest studentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Na jakie języki najbardziej stawia się w szkołach amerykańskich –  o tym gość Radia Bajka Michał Altawil student APS w Warszawie.

Michał Altawil
Michał Altawil – student Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Wychowania Przedszkolnego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

„Wszystkie Barwy Świata” – cykl realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

barwyswiata