barwyswiata

„Wszystkie barwy świata” to cykl programów, który ma przybliżyć Dzieciom i dorosłym współczesny świat. W każdym miesiącu, przez tydzień nasi słuchacze będą poznawać szeroko rozumianą kulturę jednego z wybranych krajów świata.

Założeniem projektu jest edukacja młodego pokolenia w duchu otwartości na świat, z zachowaniem odrębności kulturowych, świadomości dorobku dziedzictwa narodowego, historycznego i kulturowego, przy jednoczesnym wykluczaniu negatywnych stereotypów.

Redakcja Radia Bajka

Cykl realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.