Wychowanie dziecka niepełnosprawnego (odc. 27)

foto: www.shutterstock.com

Narodziny dziecka niepełnosprawnego są prawdziwym wyzwaniem dla rodziców i rodzeństwa. O reakcjach rodziców, ich nadziejach, miłości, akceptacji lub jej braku Wojciech Włodarczyk rozmawiał ze swoimi gośćmi w audycji „Mądre wychowanie – rodzice architekci dzieciństwa”.

Gośćmi w audycji były Elżbieta Olszewska – Członek Zarządu Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” mama  niepełnosprawnej Zuzi i Marzanna Kuszyńska – Dyrektor Regionalny Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, mama niepełnosprawnego Łukasza.

Skala problemu niepełnosprawności jest bardzo duża i nie zawsze go dostrzegamy ponieważ dzieci niepełnosprawne rzadko widuje się w przestrzeni publicznej. To się jednak zmienia, ale ciągle jest tak, że wiele osób w ogóle nie styka się z dziećmi niepełnoprawnymi.

W Polsce rodzi się kilka tysięcy dzieci z różnym niepełnosprawnościami. Te niepełnosprawności są stwierdzane albo po urodzeniu abo diagnoza zostaje podana dopiero po kilku latach, kiedy obserwowane są pewne dysfunkcje i zachowania odbiegające od normy. Tak jest na przykład w przypadku autyzmu – powiedziała Marzanna Kuszyńska.

Warto dodać, że są jeszcze dzieci, które ulegają uszkodzeniom w wyniku wypadków czy chorób więc liczba dzieci urodzonych z niepełnosprawnościami wzrasta po kilku latach od momentu urodzenia – dodała Elżbieta Olszewska.

Gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne

Narodziny dziecka niepełnosprawnego są bardzo dużym wyzwaniem dla rodziców, rodzeństwa, dziadków, otoczenia, przyjaciół i im większą akceptację odczują rodzice w otoczeniu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych – tym szybciej sami uporają się z problemem.

Jeżeli mówimy o sytuacji rodzinnej to warto również bardzo mocno podkreślić rolę rodziców w przygotowaniu dzieci, rodzeństwa na niepełnosprawnego brata lub siostrę. Nie tylko przygotowanie, ale potem również traktowanie tego zdrowego rodzeństwa. Często rodzice tak bardzo skupiają się na leczeniu, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością czy niepełnosprawnego, że zupełnie zapominają o dziecku zdrowym.

Nie wolno zapominać o potrzebach emocjonalnych tego zdrowego rodzeństwa. Jeszcze bardziej trzeba dbać o to, żeby dziecko czuło się kochane, potrzebne, nie tylko żeby nie odczuwało zazdrości z powodu zdetronizowania narodzinami rodzeństwa,  ale jeszcze tym bardziej narodzinami rodzeństwa niepełnosprawnego. Uczulamy na to bardzo rodziców, żeby potrafili podzielić swój czas tak, aby dzieci zdrowe czuły się potrzebne w ich życiu – powiedziała Marzanna Kuszyńska.

W tej chwili 80 procent rodzin w których rodzi się dziecko niepełnosprawne rozpada się. Mężczyźni nie są dojrzali do pełnienia roli ojca w sytuacji gdy ta rola jest trudniejsza i trzeba zaakceptować niepełnosprawność dziecka. W takiej sytuacji mężczyźni zwyczajnie odchodzą.

Trzeba więc chłopców przygotowywać na tego rodzaju trudności, że ojcostwo jest wyzwaniem i trzeba mu sprostać bez względu na to czy rodzi się chłopiec, który ma zadatki na fantastycznego piłkarza czy rodzi się dziecko, które nigdy nie będzie chodzić.

Więcej w audycji „Mądre wychowanie – rodzice architekci dzieciństwa”.

Audycja „Mądre wychowanie – rodzice architekci dzieciństwa” gości na antenie Radia Bajka w środę i czwartek o godzinie 21.00. Zapraszamy! 

Cykl powstaje przy współpracy z Fundacją „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”.

RB/JO