” Zwierzęce kolory”

foto: www.pixabay.com

Dziś w Budziku Radia Bajka kolorowa środa. Wspólnie zastanowimy się nad kolorami, które w swojej nazwie ukrywają zwierzęta. Jest ich niewiele, ale razem na pewno odkryjemy wszystkie ;) Poszukamy na łące, w morzu, w powietrzu! Startujemy punktualnie o 7.00 !

Zaprasza Martyna Chuderska