Radio Bajka

Adres: ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa
E-mail: biuro@radiobajka.pl
Tel. do biura 22 847 19 18
Tel. do studia 22 899 00 00
Dojazd: Rzymowskiego (136, 504, 404); Gotarda (174, 193)

REKLAMA

biuro@radiobajka.pl

WYCIECZKI DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Małgorzata Ambroziak
22 847 19 18
malgorzata.ambroziak@radiobajka.pl

Odbiór nagród

Informujemy, że odbiór nagród możliwy jest dwa razy w tygodniu, w następujących dniach;
Poniedziałek 9.00 – 16.00
Środa 10.00 – 18.00
Nagrody wydawane są w części biurowej Radia.

Znajdź nas!